​Om oss

En titt in i vårt familjealbum

K. K.A. Rapold 1942: "Min strävan är att lära känna alla spånformer som finns i världen, därför reste jag varje år till olika länder och känner nu till de mycket olika spånformerna i Slovakien, Rumänien, Bosnien, Serbien, Ungern, Finland, Norge, Sverige, i de ockuperade områdena i Ryssland och naturligtvis också i Österrike, Tyskland och Italien."

Reserapporter visar att K.A. Rapold under åren 1941-43 upprepade gånger besökte flera länder för att med myndigheternas stöd förbereda en storskalig singelproduktion.

Hans efterforskningar var inte begränsade till Europa.
Ett brev daterat den 27 juli 1938 visar att K.A. Rapold redan då planerade att "importera Alerze-spån från Chile".

Kontakter etablerades också med de dåvarande tyska kolonierna i Afrika för att tillverka träspån av träslag som förväntades hålla längre. Det fanns också planer på att köpa hela skeppslaster med träspån från Borneo och Sumatra.

K.A. Rapold uppvaktade myndigheterna i Österrike och Tyskland för att få dem att inrätta ett forskningscentrum för träspån.
                       

​Distributör

​​​Tyskland
Rapold GmbH & Co.KG
Thumseestr. 21
D-83435 Bad Reichenhall
Deutschland
Tel.: (+49) 08651-1250
Fax: (+49) 08651-61119 

​Österrike
​Harald Rapold
A-5090 Lofer 223
Österreich
Tel.: (+43) 06588-8492